Cursus Outdoor voorklimmen (Trad)

Soms wil je ook Klimmen in minder goed ingerichte gebieden. Hiervoor is de cursus Trad Klimmen opgezet. Deze cursus wordt gegeven tijdens de klimweekenden die georganiseerd worden door de regio. Net als bij de cursus Outdoor Voorklimmen wordt hier gewerkt met een competentielijst die je samen met je instructeur kan afvinken. Na alle onderdelen te hebben doorlopen kan ook deze cursus worden afgerond met een examen. 

Wat ga je leren
Doel van de cursus Trad Klimmen is om te kunnen klimmen in onbehaakte gebieden. Je leert nuts en friends te gebruiken en je krijgt  oog voor wat de natuur ons biedt om het klimmen veilig te maken. Een goede eerste stap naar rotsklimmen buiten de sportklimgebieden. Daarnaast gaat de cursus in op de reddingstechnieken en laat deze je nadenken over lastige reddingssituaties. Je leert technieken om een slachtoffer veilig beneden of boven te krijgen, maar je wordt ook gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken.

Wie kunnen deze cursus volgen
De cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren om buiten zelfstandig te kunnen klimmen in onbehaakt terrein. Ook moet je regelmatig zijn mee geweest op klimweekenden om ervaring in het buitenklimmen te hebben opgedaan. Lidmaatschap van de NKBV is vereist. Daarnaast moet je bij een de cursus 'Outdoor Voorklimmen Single Pitch' met goed gevold hebben afgerond, of aantoonbaar vergelijkbaar nivo.

De cursus kan worden afgesloten met het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen met de aantekening: ‘Trad Klimmen’.

Wanneer
De cursus wordt gegeven tijdens de reguliere klimweekenden. Geef je op via het inschrijfformulier van de weekenden. Het is handig voor de planning als je je direct voor meerdere weekenden opgeeft. 

Organisatie van de cursus weekenden
De klimactiviteiten worden georganiseerd onder auspiciën van de Regio Noord van de NKBV.

Tijdens elk weekend/week heeft een ervaren kliminstructeur als weekendorganisator de verantwoordelijkheid over de klimactiviteiten. De deelnemers dienen zich te conformeren aan de regels zoals hij/zij die stelt.

Vervoer en overnachting worden door de deelnemers zelf verzorgd. Om het vervoer en verblijf te coördineren doet de weekendorganisator een voorstel voor de camping en een auto-indeling.

Cursisten kunnen zich met het inschrijfformulier "aanmeldingsformulier cursisten" aanmelden. Op het formulier kun je aangeven welke cursus je wilt volgen. Dit formulier kun je opsturen naar klimmen@noord.nkbv.nl. De formulieren staan op deze website onder het kopje klimmen.

Vereiste documenten
Geldig paspoort/identiteitsbewijs, lidmaatschapsbewijs van de NKBV, bergsport-reisverzekering (aanmelding kan via www.nkbv.nl). 

Kosten
Kosten cursusweekend: € 50,00, inclusief het gebruik van materiaal. 

Kosten aanvragen Klimvaardigheidsbewijs: € 2,50 (prijs 2018).

Voor jeugd en studenten geldt een korting van 50% op de kosten van de normale klim- of cursusweekenden.

Betalingen dienen te worden gestort op rekening 50.92.78.051 t.n.v. NKBV Regio Noord te Groningen. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. De reis- en verblijfkosten komen daar nog bij.

Klimkaart België
Voor deelname aan de klimweekenden in België is een klimjaarkaart noodzakelijk. Deze klimkaart kan aangevraagd worden op de webshop van de NKBV. 

Verzekering
Om mee te mogen op een klimweekend, moet je in het bezit zijn van een lopende verzekering, die ook bergsport dekt. LET OP: een beperkt aantal verzekeringen dekt bergsport. Dit valt meestal onder de risicosporten en moet aanvullend verzekerd worden. Kijk dus goed na of je voldoende verzekerd bent! De NKBV biedt een geschikte en betaalbare bergsportverzekering.

Ben je onvoldoende verzekerd, dan kan er door de regio een NKBV-weekendverzekering voor je afgesloten worden. Dit kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.