Cursus outdoor voorklimmen(single Pitch)

De cursus Outdoor Voorklimmen (Single Pitch) wordt tijdens klimweekenden in België, Duitsland gegeven. Voorafgaand aan de cursus wordt samen een instructeur bekeken wat je nivo is. Tijdens de cursus wordt gewerkt met een persoonlijke competentielijst. Zodra je onderdelen hiervan met goed gevolg hebt afgerond kan deze worden afgetekend. Heb je alle onderdelen van je competentielijst afgetekend, dan is het tijd om een examen aan te vragen. Ook het examen zal in een klimweekend van de regio worden gehouden en duurt ongeveer een dagdeel.

Door de cursus in deze opzet vorm te geven is het mogelijk om op een eigen tempo aan ervaring en kennis werken en ondertussen ook gewoon lekker klimmen onder begeleiding. Voor de totale duur van de cursus zal je ongeveer 2  weekenden bezig zijn.

Wat ga je leren
Deze cursus is gericht op het voorklimmen en het bouwen van standplaatsen in behaakte klimgebieden. Na het afronden van deze cursus kun je mee met alle sportklimactiviteiten in behaakte klimgebieden van de Regio Noord. 

Als je de onderwerpen beheerst kan de cursus kan worden afgesloten met een examen en het klimvaardigheidsbewijs ‘Outdoor Voorklimmen single pitch’.

Wie kunnen deze cursus volgen
De cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren om buiten zelfstandig te kunnen voorklimmen in behaakt terrein. Lidmaatschap van de NKBV is vereist. Daarnaast moet je bij een klimhal de cursus 'indoor voorklimmen' met goed gevold hebben afgerond, of aantoonbaar vergelijkbaar nivo.

Wanneer
De cursus wordt gegeven tijdens de reguliere klimweekenden. Geef je op via het inschrijfformulier van de weekenden. Het is handig voor de planning als je je direct voor meerdere weekenden opgeeft.

Organisatie van de cursus weekenden
De klimactiviteiten worden georganiseerd onder auspiciën van de Regio Noord van de NKBV.

Tijdens elk weekend/week heeft een ervaren kliminstructeur als weekendorganisator de verantwoordelijkheid over de klimactiviteiten. De deelnemers dienen zich te conformeren aan de regels zoals hij/zij die stelt.

Vervoer en overnachting worden door de deelnemers zelf verzorgd. Om het vervoer en verblijf te coördineren doet de weekendorganisator een voorstel voor de camping en een auto-indeling.

Cursisten kunnen zich met het inschrijfformulier bij de klimweekend aanmelden. Op het formulier kun je aangeven welke cursus je wilt volgen. Mocht dit niet werken kun je ook eenmail sturen naar klimmen@noord.nkbv.nl.

Vereiste documenten
Geldig paspoort/identiteitsbewijs, lidmaatschapsbewijs van de NKBV, bergsport-reisverzekering (aanmelding kan via www.nkbv.nl). 

Kosten
Kosten cursusweekend: € 50,00, inclusief het gebruik van materiaal. 

Kosten aanvragen Klimvaardigheidsbewijs: € 2,50 (prijs 2018).

Betalingen dienen te worden gestort op rekening NL49 RABO 0317 7300 45 t.n.v. NKBV Regio Noord te Groningen. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. De reis- en verblijfkosten komen daar nog bij.

Klimkaart België
Voor deelname aan de klimweekenden in België is een klimjaarkaart noodzakelijk. Deze klimkaart kan aangevraagd worden op de webshop van de NKBV. 

Verzekering
Om mee te mogen op een klimweekend, moet je in het bezit zijn van een lopende verzekering, die ook bergsport dekt.

LET OP: een beperkt aantal verzekeringen dekt bergsport. Dit valt meestal onder de risicosporten en moet aanvullend verzekerd worden. Kijk dus goed na of je voldoende verzekerd bent! De NKBV biedt een geschikte en betaalbare bergsportverzekering.

Ben je onvoldoende verzekerd, dan kan er door de regio een NKBV-weekendverzekering voor je afgesloten worden. Dit kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.