Cursus outdoor voorklimmen (Multi Pitch)

Scope: De cursusmodule Outdoor Voorklimmen Multi-pitch brengt mensen de beginselen bij van het klimmen van geheel behaakte multi-pitch rotsroutes. Aan bod komen onder meer voorbereiding, behaking, tactiek en effectief touwmanagement, standplaatsbouw, zekeren op de standplaats, route zoeken, interpreteren van de topo, abseilen, terugtrekking/redding uit de route.

De haakafstanden in de routes die binnen de scope van deze cursus vallen kunnen groter zijn dan die van gemiddelde sportklimroutes. Hiermee ook het engagement. Er is geen maximale lengte van de routes gedefinieerd. De cursus multi-pitch omvat geen klimmen met behulp van mobiele zekeringen (trad klimmen) of  artificieel klimmen. Alpien terrein bij aanloop of afdaling valt eveneens buiten de scope van de cursus.

De cursist kan na de cursus veilig zelfstandig multi-pitch sportklimroutes klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veel voorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets de aantekening Outdoor Voorklimmen – Multi-pitch. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen Single Pitch of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Competenties zoals behandeld bij de cursus Outdoor Voorklimmen Single Pitch en de Indoor cursussen worden bekend verondersteld.

Cursusomgeving: Sportklimgebieden met volledig behaakte multi-pitch routes die kunnen worden afgedaald over ingerichte abseilpistes of via omlopen over een wandelpad.

Cursusduur: Niet vast omschreven, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.