Klimcursussen

De Regio Noord organiseert ieder jaar vele klimweekenden en enkele klimweken. Zo kun je lekker klimmen met verschillende klimmaatjes die je ontmoet in het weekend.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de vaardigheden heeft om veilig en verantwoord de rotsen in te kunnen, is er in ieder klimweekend ook gelegenheid om je vaardigheden te vergroten en een cursus te volgen. De cursussen zijn er voor bedoeld om je die vaardigheden bij te brengen die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen klimmen.

We besteden in deze cursussen onder andere aandacht aan gedrag en veiligheid in de rotsen, het kunnen schatten en lezen van topo’s, het bouwen van standplaatsen, touwgebruik en materiaalkennis.

In principe richt de Regio Noord zich op de cursussen in de rotsen, de outdoor cursussen. Voordat je aan een outdoorcursus kunt deel deelnemen, is het noodzakelijk om al een aantal vaardigheden te beheersen. Om de noodzakelijke vaardigheden te verkrijgen, kun je een cursus volgen in een klimhal. In de noordelijke provincies zijn twee klimhallen die de cursussen verzorgen:
- Mountain Network in Heerenveen; www.mountain-network.eu/heerenveen
- Bjoeks in Groningen; www.bjoeks.nl.

Recreanten die tijdens een door de regio georganiseerd weekend/week meegaan, kunnen bij het materialen depot van de regio eventueel gordels en helmen huren. 

Materiaalbeheer: Wouter Staal klimmen@noord.nkbv.nl

 

cursusstructuur Regio Noord

Cursussen
De vaardigheden en het veilig handelen bij het klimmen leer je niet in een weekend. Daarom bestaat een cursus altijd uit meerdere weekenden. Een cursusweekend bestaat uit twee elementen. In de eerste plaats krijg je van een ervaren instructeur instructie. Daarnaast bestaat het weekend ook uit recreatief klimmen. Als je nog onvoldoende zelfstandig kunt klimmen, klim je uiteraard onder begeleiding. In welke weekenden je een cursus wilt volgen, kun je zelf bepalen op basis van de klimkalender van Regio Noord.

Alleen door veel te klimmen en te oefenen maak je je de vaardigheden eigen. Gemiddeld zal een totale cursus uit 2 á 3 weekenden bestaan. Als je voldoende vaardigheden hebt, wordt de cursus afgesloten met een klimvaardigheidstoets. Na het behalen van de toets wordt het Klimvaardigheidsbewijs aangevraagd. Zoals al eerder vermeld richt de Regio Noord zich op de outdoor cursussen:

Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)

Outdoor Voorklimmen (Multi Pitch) (aanvullend op single pitch sportklimmen)

outdoor Voorklimmen (Trad) (aanvullend op single pitch sportklimmen)

Duur van een cursus
Het is vooraf moeilijk om precies aan te geven hoe lang een cursus duurt. Afhankelijk van jouw eigen kennis en vaardigheden is een cursus  meestal af te ronden in vier weekenden.

Organisatie van de klimweekenden
De klimactiviteiten worden georganiseerd door de vrijwilligers van de regio Noord, onder auspiciën van de Regio Noord van de NKBV. 
Tijdens elk weekend/week heeft een ervaren kliminstructeur als weekendorganisator de verantwoordelijkheid over de klimactiviteiten. De deelnemers dienen zich te conformeren aan de regels zoals hij/zij die stelt.

Vervoer en overnachting worden door de deelnemers zelf verzorgd. Om het vervoer en verblijf te coördineren doet de weekendorganisator een voorstel voor de camping en een auto-indeling.

Om je op te geven voor een cursus weekend kun je in de agenda een klimweekend uitzoeken en daar het inschrijfformulier in vullen.

Vereiste documenten
Geldig paspoort/identiteitsbewijs, lidmaatschapsbewijs van de NKBV, bergsport-reisverzekering (aanmelding kan via www.nkbv.nl). 

Kosten
De kosten voor een cursusweekend bedragen € 50,00, inclusief het gebruik van materiaal. 
Kosten voor het aanvragen van een Klimvaardigheidsbewijs: € 2,50 (prijs 2018).

Betalingen dienen te worden gestort op rekening 50.92.78.051 t.n.v. NKBV Regio Noord te Groningen. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud. De reis- en verblijfkosten komen daar nog bij.

Klimkaart België
Voor deelname aan de klimweekenden in België is een klimjaarkaart noodzakelijk. Deze klimkaart kan aangevraagd worden op de webshop van de NKBV. 

Verzekering
Om mee te mogen op een klimweekend, moet je in het bezit zijn van een lopende verzekering, die ook bergsport dekt.

LET OP: een beperkt aantal verzekeringen dekt bergsport. Dit valt meestal onder de risicosporten en moet aanvullend verzekerd worden. Kijk dus goed na of je voldoende verzekerd bent! De NKBV biedt een geschikte en betaalbare bergsportverzekering.

Ben je onvoldoende verzekerd, dan kan er door de regio een NKBV-weekendverzekering voor je afgesloten worden. Dit kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.