Klimweekenden en vakanties

De Regio Noord organiseert ieder jaar vele klimweekenden en enkele klimweken. Zo kun je lekker klimmen met verschillende klimmaatjes die je ontmoet in het weekend. Ga je met de NKBV mee dan zijn er wel een aantal vereisten om mee te kunnen. 

Klimvaardigheid
Als je zelfstandig wilt klimmen wordt er afhankelijk van het gebied een bepaald klimniveau vereist. Voor de meeste klimgebieden is Outdoor Voorklimmen (Single Pitch) voldoende.  Als je het vereiste klimniveau niet hebt dan kun je onder de verantwoordelijkheid van een instructeur meeklimmen. Het betreffende klimniveau staat vermeld bij de activiteit in de klimkalender.

Introducé
Klimmers die nog geen lid zijn van de NKBV, kunnen een beperkt aantal keren mee als introducé. Op deze wijze kunnen zij kennis maken met de klimactiviteiten van de regio. Voor introducés wordt door de Regio een weekendverzekering afgesloten.

Organisatie van de klimweekenden
De klimactiviteiten worden georganiseerd onder auspiciën van de Regio Noord van de NKBV.
Tijdens elk weekend/week heeft een ervaren kliminstructeur als weekendorganisator de verantwoordelijkheid over de klimactiviteiten. De deelnemers dienen zich te conformeren aan de regels zoals hij/zij die stelt. Vervoer en overnachting worden door de deelnemers zelf verzorgd. Om het vervoer en verblijf te coördineren, doet de weekendorganisator een voorstel voor de camping en een auto-indeling. 
 
De organisatie van de klimweken
Voor deelname aan de klimweken is geen speciaal vaardigheidsniveau vereist. De klimweken worden aangeboden als basiskampen. Dat betekent dat het kamp zelf wel wordt georganiseerd als aanbod maar dat ieder voor zich verantwoordelijk is voor zijn of haar keuzes. In de praktijk houdt dat in dat er van alles wordt gedaan zoals wandelen, toppen, klimmen, klettersteigen, mountainbiken, raften, canyoning, bbq, lezen, shoppen of in de zon liggen.
 
Belangrijk: Op de klimweken wordt géén les gegeven.

Aanmelden
Recreanten kunnen aanmelden voor de deelname aan een klimactiviteit met behulp van het aanmeldformulier bij de activiteit in de agenda.
  
Als je zelfstandig wilt klimmen, wordt er afhankelijk van het gebied een bepaald klimniveau vereist. Als je het vereiste klimniveau niet hebt, dan kun je onder de verantwoordelijkheid van een instructeur meeklimmen. Het betreffende klimniveau staat vermeld bij de activiteit in de (klim)agenda op deze website.

Vereiste documenten
Geldig paspoort/identiteitsbewijs, lidmaatschapsbewijs van de NKBV, bergsport-reisverzekering (aanmelding kan via www.nkbv.nl). 
 
Kosten
De kosten voor een klimweekend hangen af of je mee gaat als zelfstandig klimmer of dat je mee gaat om een cursus te volgen. In beide gevallen zullen de kosten voor vervoer, overnachting en eten en drinken zelf betaald moeten worden.
De cursuskosten staan vermeld bij de betreffende pagina.
Als je als introducé mee wilt is dit natuurlijk ook altijd mogelijk. Hier vragen we wel kosten voor aangezien we een ervaren instructeur als begeleiding noodzakelijk vinden. De kosten voor introducés zijn € 50,00 voor een weekend.
Voor zelfstandig klimmers, dus klimmers die geen begeleiding of cursus nodig hebben, is de deelname gratis.
 
Betalingen dienen te worden gestort op rekening NL84ABNA0509278051 t.nv. NKBV Regio Noord te Groningen. Alle genoemde kosten zijn onder voorbehoud. Raadpleeg voor de daadwerkelijke bedragen de activiteit op de (klim)kalender op deze website.
 
De genoemde bedragen zijn alleen voor de bijdrage aan de klimactiviteit. De reis- en verblijfkosten komen daar nog bij.

Inschrijven
Inschrijven voor een klimweekend kan via het inschrijfformulier bij het betreffende weekend in de agenda. Elk weekend/week heeft een ervaren kliminstructeur als weekendorganisator, naast de instructeurs is hij/zij verantwoordelijk voor het reserveren van de camping en de indeling van de auto’s. Ook is hij/zij eindverantwoordelijke tijdens het hele weekend.

Klimkaart België
Voor deelname aan de klimweekenden in België is een klimjaarkaart noodzakelijk. Deze klimkaart kan aangevraagd worden op de webshop van de NKBV.
 

Verzekering
Om mee te mogen op een klimweekend, moet je in het bezit zijn van een lopende verzekering, die ook bergsport dekt. LET OP: Slechts een beperkt aantal verzekeringen dekt bergsport. Dit valt meestal onder de risicosporten en moet aanvullend verzekerd worden. Kijk dus goed na of je voldoende verzekerd bent! De NKBV biedt een geschikte en betaalbare bergsportverzekering.

Ben je onvoldoende verzekerd, dan kan er door de regio een NKBV-weekendverzekering voor je afgesloten worden. Op het inschrijfformulier kun je dit aangeven.

Materiaal
Recreanten die tijdens een door de regio georganiseerd weekend/week meegaan, kunnen van het materialendepot van de regio, gordels en helmen gebruiken. Let op, er is niet heel erg veel meer in het depot aangezien we er vanuit gaan dat iedereen zelf eigen materiaal heeft.

Privacy
Bij het inschrijven voor een cursusweekend, klimweekend of klimweek worden je gegevens geregistreerd. Dit heeft enkel en alleen tot doel om contact met je op te kunnen nemen en te controleren of je inderdaad verzekerd bent. Deze gegevens zullen wij nooit doorgeven aan anderen. Wel kunnen gegevens onderling met de deelnemers van het betreffende weekend gedeeld worden om zodoende af te kunnen spreken om te kunnen carpoolen of iets dergelijks. Mocht u daar problemen mee hebben dan vragen wij u dat door te geven op het inschrijfformulier. Alle regelingen met betrekking tot de AVG en privacy kunt u ook nalezen op de website van de NKBV.