de Alde Feanen

de Alde Feanen

Vindt plaats op

 

vertrekpunt:   

Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15, 9264 TJ  Earnewald/Eernewoude.

Tel.: 0511-539206. 

Het hotel is rond 09:30 uur open voor koffie/thee.

omschrijving:  

We wandelen door het Nationaalpark De Alde Feanen o.a. langs het vaarwater, langs elzenbroekbosjes, langs het riet en langs petgaten. De kans dat we ooievaars zien is groot.

Tevens lopen we langs de Jandurkspolder, een bekende plas voor schaatsers.

vertrektijd:   10:00 uur. 
afstand:  

ca. 20 km.

De wandeling kan gemakkelijk ingekort worden.

leiding:  

Margriet Groenwold en Joost Veerman. Tel.: 058-2552417/

Op de wandeldag: Margriet: 06-18623423 en Joost: 06-12155996.

bijzonderheden:  

Het kan drassig zijn. We zullen af en toe een stukje over de weg moeten.