Olterterp-Lippenhuisterheide

Olterterp-Lippenhuisterheide

Vindt plaats op

 

vertrekpunt:   

Toeristisch Overstap Punt naast Hotel 't Witte Huis in Olterterp.

S.v.p. niet op het parkeerterrein van het hotel gaan staan, maar ernaast.

Adres voor navigator: Van Harinxmaweg 20, 9246 TL  Olterterp.

omschrijving:  

Rondwandeling vanuit Olterterp, langs kerkje en door parklandschap richting Beetsterzwaag. Na een korte pauze gaan we in zuidelijke richting en steken we het Koningsdiep over naar de Lippenhuisterheide. De route gaat afwisselend door lange lanen en slingerende bospaden, via bosranden en deels open veld. 

Teruglopend in noordoostelijke richting steken we het Koningsdiep weer over en via het Alpherveld en -bosch en langs meerdere bosmeertjes bereiken we het eindpunt bij het Witte Huis.

vertrektijd:   9:30 uur. Graag op tijd aanwezig zijn, want we gaan meteen een half uurtje lopen naar Beetsterzwaag voor een "bakje". Op welke locatie we hiervoor aanleggen, wordt kort vóór de wandeldatum bekend gemaakt.
afstand:  

ca. 20 km. Afkorten is op diverse plekken mogelijk; kaartje met route is beschikbaar op aanvraag.

leiding:  

Lex Dieperink: 050-5346633 en Gerda Jaarsma (alleen op de wandeldag: 06-16956720).

bijzonderheden:  

De route gaat over onverharde of half-verharde paden, m.u.v. de gedeelten door de dorpen.

Let op: aangepaste vertrektijd!

extra info:  

Extra informatie inzake project beekdalherstel van het Alddjip:

In het gebied rond het Koningsdiep (=Alddjip of Boarn) wordt gewerkt aan de hermeandering van het Alddjip en het herstel van het natuurlijke watersysteem ter hoogte van de Hemrikkerscharren. Ten tijde van de wandeling nadert dit deel van het project zijn voltooiing en kunnen we hopelijk al wat resultaat voor de natuur zien.