Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter voor Regio Noord

Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter voor Regio Noord

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 maart 2016 hebben de aanwezige leden van de Regio Noord een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van Jan Wijbenga en een nieuw bestuurslid in de persoon van Leo J. Vos. 

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 maart 2016 hebben de aanwezige leden van de Regio Noord een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van Jan Wijbenga en een nieuw bestuurslid in de persoon van Leo J. Vos. Het bestuur is daardoor na deze ALV als volgt samengesteld:

  • Jan Draaisma;
  • Wouter Staal;
  • Leo J. Vos;
  • Jan Wijbenga.

Vooruitlopend op een eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur heeft Leo laten weten dat hij bereid is om de rol van penningmeester binnen het bestuur te gaan vervullen. De rol van secretaris blijft vooralsnog vacant. Hetzelfde geldt voor de rol die het bestuur heeft te vervullen m.b.t. de communicatie en informatie van de regio. Wouter zal zich als bestuurslid van de regio volledig gaan concentreren op de klimactiviteiten (klimcoördinator).