Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 is gehouden op 13 maart 2019. De goedgekeurde vergaderstukken van de ALV kun je bekijken via de hyperlinks in onderstaande agenda.

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken, mededelingen.
 3. Verslag ALV 2018.
 4. Jaarverslag 2018.
 5. Financieel jaarverslag 2018.
 6. Rapportage kascommissie, herbenoeming kascommissie, décharge penningmeester (b).
 7. Bestuursverkiezing.Het bestuur stelt de volgende benoemingen voor:
  • Agnieszka Tomaszewska tot penningmeester (eerste termijn);
  • vacature secretaris (Liesbeth van Hoffen is daarmee aftredend in die functie);
  • vacature event manager.
 8. Benoeming afgevaardigden.
 9. Ontwikkelingen binnen  de NKBV.
 10. Jaarplan 2019.
 11. Begroting 2019.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting formele deel van de avond.