Algemene ledenvergadering

Op deze pagina vindt u de documenten voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV), die op 14 maart 2018 zal worden gehouden. Tijdens de ALV geeft het regiobestuur inzage in de activiteiten en vindt er mogelijke besluitvorming plaats over onderwerpen. Ook wordt door de kascommissie de jaarrekening goedgekeurd. 

De vergadering vindt plaats in Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1 in Haren en begint om 20:00 uur.

De concept-agenda voor de vergadering luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken, mededelingen (i).
 3. Verslag ALV 2017 (b).
 4. Jaarverslag 2017 (b).
 5. Financieel jaarverslag 2017 (b).
 6. Rapportage kascommissie, herbenoeming kascontrolecommissie, décharge penningmeester (b).
 7. Bestuursverkiezing (b).Het bestuur stelt de volgende benoemingen voor:
  • Peter Roelofs tot voorzitter (1e termijn) (Jan Wijbenga is daarmee aftredend in die functie);
  • Tineke Renkema tot penningmeester (1e termijn);
  • Vacature algemeen lid (Jan Draaisma is daarmee aftredend in die functie).
 8. Benoeming afgevaardigden (b).
 9. Ontwikkelingen binnen  de NKBV (i).
 10. Jaarplan 2018 (b)
 11. Begroting 2018 (b).
 12. Overdracht voorzitterschap.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting formele deel van de avond.

P A U Z E

Presentatie met foto's en filmpjes van activiteiten en tochten door leden van NKBV Regio Noord:

 • klimmen in de regio - Wouter Staal (klimcoördinator);
 • IJslandreis - Jan Wijbenga;
 • bivaktochten - Gert-Jan de Roller;
 • trek Manali-Lamayuru in India (door Zanskar en Ladakh) - Harm Jansen.

Je kunt je hier van tevoren aanmelden (niet verplicht, wel wenselijk).

b = besluitvormend; i = informatief