Regiobanner
Bever klein

Nieuws van de Regio Noord

Bergwandelworkshop

De NKBV organiseert regelmatig meerdaagse bergwandelworkshops in de Ardennen. Daarin worden theorie en praktijk afgewisseld.

Als Regio Noord bieden wij ook dit jaar weer de mogelijkheid om een bergwandelworkshop in onze regio te volgen (hoofdzakelijk theorie). In twee avonden worden de belangrijkste onderwerpen behandeld waar je als (aankomend) bergwandelaar rekening mee moet houden. Tot die onderwerpen behoren in ieder geval het plannen van een bergwandelvakantie (wie, wat, waar, wanneer, hoe), het verzamelen van de benodigde informatie, het aanschaffen en gebruiken van uitrusting en materialen, een aantal basisaspecten voor benodigde kennis (navigatie, weerkunde, ehbbo) en basisinformatie over verschillende wandeltechnieken.

Omdat de vakanties al weer aardig in zicht beginnen te komen, hebben we datums vastgesteld waarop we nog vóór de vakantieperiode een workshop kunnen organiseren. Dat zijn 2 woensdagavonden, te weten 21 en 28 mei 2014. De workshop wordt gehouden in het klimcentrum van Mountain Network, Abe Lenstra Boulevard 23, 8448 JA Heerenveen (van 20:00 tot 22:00 uur).

De kosten voor de workshop bedragen € 30,-- (voor de 2 avonden gezamenlijk). Daarvoor krijgt u van ons, behalve natuurlijk de 2 avonden, het boekje “Bergwandelen. Voorbereid, Verantwoord en Fit de bergen in” van de NKBV, een handout van de workshop en verder informatiemateriaal van de NKBV. Na aanmelding kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL84 ABNA 0509 2780 51 t.n.v. NKBV Regio Noord onder vermelding van "bergwandel workshop 2014".

In de nabije toekomst hopen we onze regionale bergwandelworkshops te kunnen uitbreiden met een praktijkdag. Houd daarvoor onze website en nieuwsbrieven in de gaten. Ook bekijken we de mogelijkheid om aanvullende workshops te organiseren (bijv. navigatie, weerkunde, ehbbo).

Fries Jeugd Open 23 maart as. 

Op 23 maart aanstaande organiseert Mountain Network Heerenveen het 'Fries Jeugd Open' Deze 'officeuze' klimwedstrijd voor de jeugde klimmers uit Noord Nederland vind plaats in de klimhal van Mountain Network Heerenveen aan de Abe Lenstra Boulevard. Het uitgangspunt is: een dag met veel klimplezier, maar vooral een mogelijkheid om de jeugdige klimmers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de klimsport. Het Fries Jeugd Open is voor alle klimmers tot 17 jaar, deelname bedraagt €10,-. Kijk voor meer informatie op de site van Mountain Network Heerenveen

NoorderHoogte 2014

Het programmaboekje NoorderHoogte 2014 is gereed en wordt in de eerste week van februari - samen met de Hoogtelijn - bezorgd bij de regioleden.

In een klein deel van de oplage is op pag. 4 vermeld dat de eerste VvA-bijeenkomst in 2014 plaatsvindt op 21 juni 2014. Dit moet zijn 14 juni 2014.

NoorderHoogte 2014 is ook digitaal beschikbaar op de regiowebsite.

Informatie van het bestuur

Op de pagina voor de ALV zijn nu de eerste stukken beschikbaar voor de ALV van 12 maart 2014. Het bestuur heeft nu ook een begin gemaakt met het publiceren van de (goedgekeurde) verslagen van de bestuursvergaderingen.

Nieuwjaarswandeling

Net zoals begin 2013 wordt de eerste donderdagwandeling in 2014 door het regiobestuur weer gefaciliteerd als nieuwjaarswandeling. Dat betekent koffie/thee met een versnapering vooraf en een smakelijke warme maaltijd na afloop. Lees meer over deze nieuwjaarswandeling.

Nieuwe (klim)sportspeciaalzaak in Groningen

Sinds enkele maanden is in Groningen een nieuwe (klim)sportspeciaalzaak gevestigd. Dit is een filiaal van het in Nijmegen gevestigde SpacSport. Deze zaak streeft een goede samenwerking na met de (regio van de) NKBV. Dit betekent o.m. dat de NKBV-leden op alle materialen een korting kunnen krijgen van 10% op vertoon van hun lidmaatschapspas. Op onze pagina over kortingsregelingen kunt u meer lezen over Spac Sport.

Fête du Nord 2013

Bekijk hier alvast foto's van het vandaag (13 oktober 2013) gehouden Fête du Nord.

Programma Fête du Nord 2013 

Het bestuur van de Regio Noord nodigt u uit om op zondag 13 oktober a.s. aanwezig te zijn bij de vierde bergsportmiddag “Fête du Nord”. Dit evenement wordt, evenals voorgaande jaren, gehouden in de klimhal van Mountain Network (Abe Lenstra Boulevard 23) in Heerenveen. Voor deze middag hebben we fotograaf, presentator, klimmer en schrijver Robert Eckhardt bereid gevonden een multimedia presentatie te geven over het Val Bregaglia (Bergell) op de grens van Zwitserland en Italië. Verder zijn er verschillende lezingen, workshops, clinics en informatiestands en natuurlijk kunt u in de klimhal sportklimmen of daarmee kennismaken.

Kinderen zijn uiteraard ook welkom bij het Fête du Nord. Voor hen is voorzien in een speciaal kinderprogramma. Ook mensen die (nog) geen lid zijn van de NKBV zijn van harte welkom. Kennismaking met de bergsport in al zijn facetten en met mensen uit de Regio Noord die al actief zijn in één of meer van de takken van bergsport is een belangrijk doel van het Fête du Nord.

De entrée en de activiteiten zijn gratis. De middag begint om 14:00 uur. Uitgebreide en actuele informatie is te vinden op onze speciale Fête du Nord pagina.

Terugblik op Fête du Nord 2012

Het Fête du Nord 2012 is voorbij. We zien terug op een geslaagd evenement met een kleine 100 bezoekers. Veruit het meest populaire onderwerp van de middag was de Klettersteig. Een groot deel van de bezoekers woonde de clinic die Theo van Weert over dit onderwerp gaf bij. Daarna (en daarnaast) was de klimhal erg in trek met vele mogelijkheden om te klimmen, abseilen, boulderen en ... Klettersteigen. 

Het aantal bezoekers dat de lezingen van Wouter van Dijk (over Alaska) en Jolanda Linschooten (over Schotland) bijwoonde was - wellicht mede door de grote belangstelling voor de Klettersteig clinic en de klimhal - wat kleiner dan verwacht, maar deze bezoekers waren zeer enthousiast over de lezingen.

Bekijk hier foto's van het Fête du Nord 2012.